Složení komise STK

Martin Hejda Předseda m.hejda@seznam.cz 724026797 QCC České Budějovice
Milan Durchan Člen durchan@umbr.cas.cz 608713742 Slávia České Budějovice
Josef Mesíček Člen mesicekj@volny.cz 603570216 Slávia České Budějovice

Pozor, změna termínu losovací schůze

Losovací schůze JŠS se koná v pondělí 14. září v 18:00 hod. v restauraci Tenis klub Original, Větrná 1445, České Budějovice. Účast zástupců družstev není nutná, dle nového Rozpisu soutěží. Posouvá se jen datum z 12. na 14. září. Milan Durchan