Stálé podkladové materiály

Jednací a volební řád

Plná moc

Pozvánka na konferenci 2018

Výkonný výbor Jihočeského šachového svazu svolává řádnou konferenci Jihočeského šachového svazu, která se uskuteční dne 15. září 2018 od 10,00 hodin v prostoru menzy VŠTE v Českých Budějovicích, ul. Okružní.

Delegátem konference se může stát člen šachového oddílu, registrovaný v JčŠS a starší 18-ti let. Na konferenci mohou být zastoupeny jen oddíly registrované u ŠSČR s působností v JčŠS ke dni konference

Přesný program najdete zde
Zpráva výkonného výboru za sezónu 2017/18
Revizní zpráva 2017
Účetní uzávěrka
Zpráva manažera KTCM za sezónu 2017/18
Počty delegátů oddílů
Návrh rozpočtu na rok 2019 (pdf) Excel soubor
Zpráva Komise rozhodčích za rok 2018