Opatření související s koronavirem

Bohužel, ale musím Vám sdělit, že i po dohodě s pořadatelem 4. Velké ceny Jč. kraje, ruším tento turnaj, který měl být 21. března 2020 v Bechyni. Věřím, že důvody jsou všem známy - nařízení vlády ČR. Informujte o tom Vaše svěřence.
Probírali jsme možnost i snížení počtu účastníků, ale myslíme si, že není dobré jít touto cestou. Zda bude náhradní termín turnaje, zatím neřeším. 
 
V dubnu 2020 by měly být na programu KP družstev - zatím vyčkáváme, jak se bude situace vyvíjet. Organizátoři mají jistě připravené propozice, oddíly o akcích vědí z TK. Takže se dá vše řešit operativně rychle.   
 
Je zrušen i turnaj M-ČR HD8 ve Vyškově ve dnech 28. - 29. března 2020
 
Jako pořadatel velikonočního turnaje "O pohár Mistra Jana 2020" jsme o zrušení zatím neuvažovali. Jednak turnaj je naplánovaný až na 9.-12. dubna 2020 a zde vycházíme ze situace škol. Pokud i nadále budou trvat prázdniny školákům, tak turnaj zrušíme, pokud bude povolena výuka ve školách, turnaj se bude hrát.  
 
Uvolnění trenéři a další trenéři dle možností, mají možnost pomoci rodičům hlídat děti a mít kroužky dopoledne. Vím, že některé oddíly to zvažují v menším počtu dětí. 
 
Pracuji na dotacím pro JčŠS - dotace pro svaz, dotace pro KTCM program 1 a 2. Pokud máte nějaké náměty, můžete poslat. Řada oddílů mi ale nic neposlala co by chtěly. 
 
Všem přeji pevné zdraví a ať se Vám virus vyhne velkým obloukem. 
Jaroslav Odehnal