Myšlenka na vytvoření šachového okresního přeboru škol se zhmotnila při snaze najít nejvhodnější prostory pro pořádání jednodenního rapidového turnaje Strakonický Rumpál. Po zkušenostech z jeho prvních dvou ročníků sehraných v sokolovně, kdy třeba v pátém kole začala za tenkou zdí ve vedlejší restauraci vyhrávat tahací harmonika k padesátinám, bylo jasné, že se hrací místnost musí změnit.

Strakonický Rumpál se již hraje ve vstupní hale gymnázia.

Při jejím hledání vypadala situace téměř beznadějně, až ředitel Gymnázia Strakonice Mgr. Miroslav Hlava na dotaz, jestli by místní šachový oddíl mohl uspořádat šachový turnaj právě v gymnáziu ve vstupní hale, odpověděl v tom smyslu, že klidně, ale že by byl rád, kdyby oddíl na oplátku uspořádal šachový přebor školy. A oddíl se chytil příležitosti a prohlásil: „My vám neuděláme přebor školy, my vám uděláme okresní přebor škol!“ A pan ředitel souhlasil.

Hrací místnost okresního přeboru škol – školní klub gymnázia s kapacitou přibližně 50 hráčů

Pod jeho dohledem se za gymnázium v roce 2022 všeho ujala školní psycholožka a kariérní poradkyně Mgr. Zuzana Kostková. Ve spolupráci s šachovým oddílem vznikla výzva, kterou přibližně měsíc před konáním turnaje paní Kostková rozeslala školám v okrese. Vybízela školy, aby do zcela nového okresního šachového turnaje nominovaly svá dvoučlenná šachová družstva v kategorii druhý stupeň ZŠ a nižší gymnázia (tedy přibližně 11-14 let). Po velkém zájmu zejména studentů gymnázia byl přidán další den turnaje pro kategorii střední školy, tedy mládež ve věku přibližně 15-18 let. 

Mgr. Kostková a ředitel gymnázia Mgr. Hlava s vítěznou dvojicí v kategorii 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázia (Jan Valášek, Jiří Frýzek).

Gymnázium připravilo velký putovní pohár, poháry pro nejlepší hráče, medaile třem nejlepším družstvům a diplom a menší sladkost pro každého účastníka. Poskytlo také hrací místnost, projektor s plátnem, internet a zajistilo pořízení videozáznamu. Oddíl přidal z vlastních prostředků šachové ceny a zajistil vybavení – hodiny, soupravy, počítač a tým pořadatelů, včetně fotografa a rozhodčího. Nastalo napjaté čekání, jak školy zareagují a kolik dvojic se do této akce konané ve školním klubu nakonec přihlásí.

Ceny věnované Gymnáziem Strakonice a š.o. TJ ČZ Strakonice. V prvním ročníku věnoval oddíl šachové soupravy.

Brzy začaly chodit přihlášky a zájem hned v prvním ročníku překonal všechna očekávání. Nepochybně tomu napomohla také skutečnost, že byla zvolena doba běžného školního vyučování. Družstva navíc dostala možnost určit si názvy i v trochu odlehčeném duchu. To spustilo pozoruhodnou kreativitu, a tak na turnaji doposud hráli třeba Kazachstánští královští kajakáři, Gympleš, Plechovky z gymstru, Magnus gymstrsen nebo Pišťuchy z gymstru atd.

V roce 2023 tak v prvním ročníku hrálo celkem 94 školáků a středoškoláků z okresu Strakonice (17 dívek). Pouze dva byli členy nějakého oddílu. Okamžitě vynikl obrovský potenciál této základny a ten také postupně vyústil v následující skutečnosti.

Počet mladých šachistů v místním oddílu začal postupně utěšeně stoupat. Najednou mají Strakonice v pomalu končící sezoně tři nová družstva ve 3. jihočeské divizi, jejichž jádro tvoří právě noví a převážně mladí hráči. Najednou se strakonická mládež začíná zúčastňovat krajských svazových soutěží jednotlivců. Najednou má gymnázium i další školy v okrese svá školní družstva, která se účastní školních přeborů a krajských soutěží. Místní oddíl se za jediný rok rozrostl o 14 nových členů, k čemuž přispěly i další jeho aktivity.

Také proto se letos turnaj O pohár ředitele Gymnázia Strakonice konal takřka beze změn oproti prvnímu ročníku, opět na sedm kol a dvakrát patnáct minut bez přidávání. Zájem byl opět velký. Tentokrát hrálo celkem 90 hráčů (z toho 6 dívek) ze škol ze Strakonic, Blatné, Volyně a Vodňan. Ale členů Šachového svazu ČR bylo ve srovnání s prvním ročníkem pětkrát tolik! 

Protože se jedná o největší šachovou událost pro mládež v okrese Strakonice a oddíl se snaží turnaj ještě více zatraktivnit, po posledním kole se vždy koná doplňková akce, jejímž cílem je ještě více podnítit zájem mládeže o šachovou hru. V té nižší kategorii to letos byla časově omezená simultánka Martina Klicnara z Chessclubu Písek proti členům dvou nejlepších družstev (3:1).

Martin KlicnarChessclubu Písek neměl v simultánce proti čtyřem nejlepším ve věkově nižší kategorii vůbec lehkou práci.

V té druhé zapůsobila přítomnost velmistra Vlastimila Jansy, který velmi ochotně a nezištně přijel z Prahy, krátce pobesedoval, sehrál dvě partie naslepo a při vyhlašování vítězů gratuloval hráčům. Za zmínku stojí jeho partie naslepo proti hráči strakonického Áčka Vítovi Kotálovi (Elo 1930), kterou GM Jansa s bravurou vyhrál v miniaturce a od přítomných si vysloužil velký potlesk. Panu Jansovi tímto oddíl velice děkuje za mimořádnou vstřícnost a ochotu.

Za bravurně sehranou partii naslepo proti Vítovi Kotálovi (Elo FIDE 1930) si GM Jansa vysloužil velký potlesk.

Turnaj tedy kromě jiného každoročně slouží jako náborový a dá se říct, že zájemce o šachovou hru z řad mládeže v okrese Strakonice vyhledává a nachází celkem spolehlivě. Po letošním ročníku konaném ve dnech 26. a 27. února získává oddíl v tomto smyslu lepší orientaci v okrese a již zaznamenal další kontakty s rodiči svých nových možných členů i členek. Vše nasvědčuje tomu, že v souvislosti s tímto turnajem se řady šachové mládeže ve Strakonicích budou dále rozrůstat.

Strakonický oddíl tento turnaj zvládá v pěti lidech – dva (Josef Čipera, paní Čiperová – nečlenka oddílu) obsluhují počítač, provádějí registraci a losování, dále rozhodčí (Stanislav Trita), fotograf (Štěpán Soucha) a konečně jeden moderuje a má průvodní slovo turnajem, což obstarává ředitel turnaje - autor tohoto článku. 

Uprostřed sedící GM Vlastimil Jansa, vpravo od něj Petr Hnilo a nad ním Stanislav Trita, zleva paní Čiperová a Josef Čipera. Uprostřed s medailemi nejlepší dvojice v kategorii střední školy (Petr Novák, Joseph Cottier) a s malým pohárem nejlepší hráč Vít Kotál.

A tak by strakoničtí šachisté mohli model turnaje O Pohár ředitele Gymnázia Strakonice doporučit ostatním oddílům, které se znepokojením sledují, jak jejich oddíl pomalu stárne a mladí nepřicházejí.

Turnaj je zamýšlen jako dlouhodobě každoroční. Pro spolupracující šachový oddíl TJ ČZ Strakonice a Gymnázium Strakonice vše funguje na principu win-win, což znamená, že veškeré společné aktivity přinášejí prospěch oběma subjektům. Nyní je na řadě již 6. Strakonický Rumpál, který se bude konat 21. září 2024. Kde jinde než v Gymnáziu Strakonice.

Petr Hnilo

Celkové výsledky:

Kategorie střední školy:

https://chess-results.com/tnr888984.aspx?lan=5&art=0&rd=7

Kategorie 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázia

https://chess-results.com/tnr899843.aspx?lan=5&art=0

Všechny fotografie:

https://www.rajce.idnes.cz/sachstrakonice/album/o-pohar-reditele-gymnazia-ss-27-2-2024

https://www.rajce.idnes.cz/sachstrakonice/album/o-pohar-reditele-gymnazia-strakonice-zs-26-2-2024

Foto: Štěpán Soucha