V neděli 25. 3. 2018 zorganizoval Šachový oddíl Hraničář Horní Stropnice šachový turnaj, který byl závěrečným turnajem (4. v pořadí) seriálu Velké ceny Jihočeského kraje 2017/2018 v rapid šachu.

Do Horní Stropnice přijel rekordní počet mladých šachistek a šachistů, bylo jich 78. Hráli ve čtyřech kategoriích – spojená HD8 a HD10, HD 12, HD14 a spojená HD16 a HD18. V kategorii HD18 nastoupili pouze tři chlapci. I když se nejedná o velký počet hráčů, je potěšitelné, že si přijeli zahrát. Medaili si zasloužili právem.

Velice zdařilé bylo vyhlášení vítězů celého seriálu Velké ceny Jihočeského kraje v jednotlivých kategoriích. Poháry pro první tři hráče a hráčky v každé kategorii zajistil a předal pan Jaroslav Odehnal, člen komise mládeže JčŠS.

Turnaj byl organizačně velmi dobře zajištěn. Dostatek rozhodčích v čele s hlavním rozhodčím panem Martinem Hejdou šachový turnaj kvalifikovaně odřídil, takže nedošlo k žádným sporům. Předseda ŠO Hraničář pan Jan Flieger, který přivítal při příchodu každého mladého šachistu lízátkem, spolu s ostatními pořadateli přispěl k tomu, že celé dění probíhalo v přívětivém prostředí a rychle spělo ke konci. Krátce před sedmnáctou hodinou jsme tak mohli začít s uklízením sálu.

Výsledky turnaje najdete na webové stránce http://chess-results.com/tnr341892.aspx?lan=5&art=0.