Složení komise STK

Martin Hejda Předseda m.hejda@seznam.cz 724026797 QCC České Budějovice
Milan Durchan Člen durchan@umbr.cas.cz 608713742 Slávia České Budějovice
Josef Mesíček Člen mesicekj@volny.cz 603570216 Slávia České Budějovice

Schůze rozšířené STK 11.8.2020