Složení komise STK

Martin Hejda Předseda m.hejda@seznam.cz 724026797 QCC České Budějovice
Milan Durchan Člen durchan@umbr.cas.cz 608713742 Slávia České Budějovice
Josef Mesíček Člen mesicekj@volny.cz 603570216 Slávia České Budějovice

Zpráva STK JŠS

Chtěl bych informovat o rozhodnutí STK, v případě dohrání 3 divize není nutné dohrát zápasy v termínu posledního kola, ale je umožněno tuto soutěž dohrát až do 3.4. 2022. 

Toto opatření se vydává z důvodu složité situace ohledně nedohraných zápasů, a o případném postupujícím to nerozhodne, Strakonice -DDM Písek hrají vzájemné utkání.

Martin Hejda