Složení komise STK

Martin Hejda Předseda m.hejda@seznam.cz 724026797 QCC České Budějovice
Milan Durchan Člen durchan@umbr.cas.cz 608713742 Slávia České Budějovice
Josef Mesíček Člen mesicekj@volny.cz 603570216 Slávia České Budějovice

Termínový kalendář 23/24

Byl zveřejněn termínový kalendář pro další sezónu. Zde je odkaz na Google kalendář. Přes tento odkaz je možné kalendář sdílet (je třeba mít Google účet).