Program VIII MŠMT

V programu VIII mohou sportovní kluby získat zajímavé finanční prostředky. Přijímání žádostí pro rok 2017 bude pravděpodobně v říjnu 2016. Pro představu náročnosti a obsahu dotace zveřejňujeme materiály z roku 2016. Pro rok 2017 má dojít ke zmírnění podmínek pro čerpání (například menší počet žáků). Na rozdíl od projektu Podpory šachových kroužků se nemusí jednat o jen o registrované děti. Musíte si ale vést jejich seznam kvůli kontrole (jméno, datum narození a bydliště). MŠMT to bude prověřovat proti registru obyvatel (obrana proti „černým duším“).

Materiály pro rok 2017 zveřejníme, jakmile budou k dispozici, sledujete průběžně tyto stránky!

Metodický pokyn Programu VIII pro rok 2016

Formulář žádosti v programu VIII v roce 2016

Účelové určení dotací MŠMT v roce 2016

Dotační tituly

Projekt Podpory šachových kroužků

Tento projekt vypisuje ŠSČR a rozděluje 1 milión Kč mezi šachové kluby, které se starají o mládež. Kluby se rozdělí do tří úrovní podle toho, kolik aktivních žáků mají. Aktivním žákem se rozumí takový žák, který odehrál alespoň 4 ze schválených turnajů. Turnaje schvaluje KM ŠSČR a dále krajské KM. Nesmí se jednat o kroužkové turnaje a turnaje musí být nahrány na server chess-results.com. Finanční prostředky jsou určeny pro trenéry. Více informací je v menu Podpora kroužků.

Program VIII

Tento program vypisuje MŠMT a rozděluje v roce 2017 800 miliónů Kč. Žadatelem mohou být všechny organizace pracující s mládeží. Formulář žádosti je dost jednoduchý. Prostředky lze použít pro nákup neinvestičního materiálu (až do výše 50% dotace) nebo pro trenéry (až do výše 100% dotace). Jde o jedinou významnější dotaci veřejné správy, kde lze získat zajímavé prostředky pro trenéry. Bližší informace jsou opět v sekci Program VIII MŠMT.