Projekt Podpory šachových kroužků

Tento projekt vypisuje ŠSČR a rozděluje 1 milión Kč mezi šachové kluby, které se starají o mládež. Kluby se rozdělí do tří úrovní podle toho, kolik aktivních žáků mají. Aktivním žákem se rozumí takový žák, který odehrál alespoň 4 ze schválených turnajů. Turnaje schvaluje KM ŠSČR a dále krajské KM. Nesmí se jednat o kroužkové turnaje a turnaje musí být nahrány na server chess-results.com. Finanční prostředky jsou určeny pro trenéry. Více informací je v menu Podpora kroužků.

Program VIII

Tento program vypisuje MŠMT a rozděluje v roce 2017 800 miliónů Kč. Žadatelem mohou být všechny organizace pracující s mládeží. Formulář žádosti je dost jednoduchý. Prostředky lze použít pro nákup neinvestičního materiálu (až do výše 50% dotace) nebo pro trenéry (až do výše 100% dotace). Jde o jedinou významnější dotaci veřejné správy, kde lze získat zajímavé prostředky pro trenéry. Bližší informace jsou opět v sekci Program VIII MŠMT.