V programu VIII mohou sportovní kluby získat zajímavé finanční prostředky. Přijímání žádostí pro rok 2017 bude pravděpodobně v říjnu 2016. Pro představu náročnosti a obsahu dotace zveřejňujeme materiály z roku 2016. Pro rok 2017 má dojít ke zmírnění podmínek pro čerpání (například menší počet žáků). Na rozdíl od projektu Podpory šachových kroužků se nemusí jednat o jen o registrované děti. Musíte si ale vést jejich seznam kvůli kontrole (jméno, datum narození a bydliště). MŠMT to bude prověřovat proti registru obyvatel (obrana proti „černým duším“).

Materiály pro rok 2017 zveřejníme, jakmile budou k dispozici, sledujete průběžně tyto stránky!

Metodický pokyn Programu VIII pro rok 2016

Formulář žádosti v programu VIII v roce 2016

Účelové určení dotací MŠMT v roce 2016