Na úvod otázka funkcionářům klubů a nejen jim: „Chybí vám peníze na činnost a trenéry“?  Pokud si odpovídáte „Ano“, nezbývá než vás poučit.

V současné době oddíly pracující s mládeží našeho kraje vystavují ŠSČR faktury za zapojení do programu ŠSČR „Projekt na podporu aktivity kroužků 2017-18“. Není žádným tajemstvím, že částky jsou zajímavé a pro oddíly přínosem a samozřejmě příjemné.

ŠSČR dokonce hodně zmírnil podmínky pro dosažení dotace proti předcházejícím rokům. Jaké byly zjednodušeně podmínky?

 1. Mít minimálně 5 aktivních dětí
 2. Děti se musely účastnit minimálně 2 šachových akcí – turnajů

Z našeho kraje na dotace dosáhlo 7 oddílů – Sokol Tábor, ŠO Hraničář H. Stropnice, ŠK Veselí n.L., Šachklub Písek dosáhly na 1.stupeň, QCC Č. Budějovice dosáhlo na 2. stupeň a ŠACHklub Tábor a Šachová akademie Č. Budějovice na 3. stupeň. 1.stupeń 5 a více dětí, 2.stupeň 15 a více dětí, 3.stupeň 30 a více dětí. A co jim to přineslo?

Oddíly, co dosáhly na 1.stupeň fakturují 7.388,- Kč, na 2. stupeň 14.776,- Kč a 3. stupeň 22.164,- Kč.  

Kdo zůstal těsně pod hranicí? Např. oddíl Spartak Kaplice – 4 hráči, Slovan J. Hradec. Je to škoda.

Pokud bychom brali cenu dle ekonomické směrnice ŠSČR, kde cena pro trenéra 4. třídy je 180,- Kč /hod. a při tréninku 1x týdně 1,5 hod. a v roce máme cca 40 týdnů, tj. 60 hodin. Tak kdo splnil 1.stupeň získal krytí trenéra na 41 hodin, u 2.stupně na 82 hodin a u 3.stupně 123 hodin.

Co pro to udělat v sezóně 2018-19?

 1. Zakládejte kroužky při školách či oddílech nebo spolupracujte s DDM
 2. Děti – hráče zaregistrujte u ŠSČR
 3. Pracujte s hráči a zapojujte je do soutěží v kraji či pořádejte i vlastní turnaje, které půjdou na zápočet ela (rapid je zdarma) a výsledky uveřejňujte na chess-results
 4. Turnaje hlaste KM JčŠS

Co to může kromě vašeho příjmu přinést JčŠS?

 1. Finanční zdroj do rozpočtu organizace
 2. Vyšší počet postupových míst na M-Čech v jednotlivých kategoriích
 3. Vyšší kvalitu soutěží mládeže
 4. Přínosy pro pořadatele akcí
 5. Větší propagace šachu

A to je jen jedna z řady možností, jak dosáhnout na dotace.

Kde můžete získat další?

 1. Městské a místní úřady rovněž vyhlašují dotační programy na sportovní akce a činnost s mládeží
 2. Krajský úřad rovněž vyhlašuje stejné programy ale i na nákup materiálu a vybavení klubů atd.
 3. Ministerstvo mládeže a tělovýchovy vyhlašuje programy pod názvem „Můj klub, kde je podmínka mít min. 12 dětí
 4. ŠSČR vyhlašuje kromě výše uvedeného programu i program na popularizaci šachu, kde není podmínka mít mládež
 5. ŠSČR dotuje KŠS v programu KTCM za účast na MČR. Kluci se musí probojovat, ale holky se mohou účastnit automaticky. I zde nejsou malé peníze, které se pak mohou investovat do tréninku dětí v různé podobě – tréninků KTCM, soustředění oddílů, trenérů na republikových akcí atd.
 6. Jsou i další programy, např. na rekonstrukce sportovišť atd.

Věřím, že v oddílech začněte diskutovat, jak se zapojit do práce s mládeží. Určitě se můžete obrátit o pomoc na oddíly, které s mládeží pracují či na KM JčŠS.