Po vyhlášení získání dotace, jsme informovali všechny oddíly. Už před dotací jsme oslovovali oddíly, aby navrhly náměty na jejich potřeby.

Zřejmě, že nevěřily získání dotace se do přípravy zapojilo málo oddílu. Ale když jsme dotaci získali, rády se přihlásily o nakoupený materiál. V tom jsme nemohli ale všechny uspokojit. Tak snad budeme mít další šanci.

VV JčŠS přidělil na sledování dotace a její vyhodnocení a naplňování člena VV.

Jelikož řada krajských přeborů mládeže i dospělých proběhla dříve než byla známa výše dotace, nedalo se plně čerpat. Co jsme ale mohli, tak jsme podpořili.

Cíle dotace určitě byly naplněny. Řada oddílů si obnovila materiální základnu, mládežnické oddíly obdržely další školící materiál na svůj rozvoj. Výrazně se podpořili reprezentanti, významně se podpořili členové, kteří pracují pro Jihočeský šachový svaz ať už proplacením cestovného (dosud nesly náklady oddíly), tak i odměnou. 

Celá závěrečná zpráva ke stažení. Vyúčtování dotace v Excelu.