Stálé podkladové materiály

Jednací a volební řád

Plná moc

Pozvánka na konferenci 2019

VV JčŠS zveřejňuje záměr dle čl. 13 „Stanov ŠSČR“ o svolání konference JčŠS na: 1. část na 14. září 2019 - Záměr svolání konference a Pozvánka na konferenci.