Stálé podkladové materiály

Stálé podkladové materiály

Jednací a volební řád

Plná moc

Výkonný výbor Jihočeského šachového svazu svolává řádnou konferenci Jihočeského šachového svazu, která se uskuteční dne 8. února 2020 od 10,00 hodin v prostoru menzy VŠTE v Českých Budějovicích, ul. Okružní.