Stálé podkladové materiály

Stálé podkladové materiály

Jednací a volební řád

Plná moc

Zápis z konference 2020
Usnesení z konference
Schválený rozpočet (xls)

Zpráva revizní komise za rok 2018
Zpráva revizní komise za rok 2019
Pozvánka na konferenci 2020
Počty delegátů
Rozpočet 2020
Komentář k rozpočtu