Stálé podkladové materiály

Stálé podkladové materiály

Jednací a volební řád

Plná moc

1) Záměr svolání konference

2) Pozvánka

3) Počet delegátů (opraveno)

Zpráva o dotacích

Projekt podpory šachových kroužků (formulář k vyplnění)

Turnaje JŠS

Usnesení konference

Zápis z jednání konference