Stálé podkladové materiály

Stálé podkladové materiály

Jednací a volební řád

Plná moc

1. Záměr svolání konference 2023

2. Pozvánka na konferenci

3. Počty delegátů

4.1 Zpráva o činnosti VV od února 2022

4.2 Zpráva předsedy KM za rok 2022

5. Zpráva o dotacích

6. Zpráva o činnosti KR za rok 2022

7. Hospodaření

7.1 Schválený rozpočet pro rok 2023

8. Zápis z konference

9. Usnesení z konference