Na základě nařízení Krajské hygienické stanice se neuskuteční krajské přebory mládeže v sobotu 8.května a neděli 9.května. Vzhledem k velké nekázni lidí se tyto přebory uskuteční nejdříve v červnu.

Všichni to můžete sledovat, je zapotřebí aby se incidence pozitivních za posledních 7 dní dostala alespoň pod hodnotu 50 na 100.000 obyvatel. Nyní jsou Budějovice skoro nejhorší v Česku s hodnotou 233. Je to tedy na každém z nás.

Jiří Havlíček, předseda Komise mládeže JŠS.