Ve dnech 26. až 27. srpna 2023 se v Praze v budově České unie sportu na Strahově koná Mistrovství České republiky v řešení šachových skladeb pro rok 2023. První den soutěže se řeší dvojtažky, trojtažky a studie, druhý den se řeší pomocné maty, vícetažky a samomaty. Za správné vyřešení jedné skladby dostane řešitel 5 bodů, kdo nasbírá nejvíce bodů, vyhraje. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší čas.České mistrovství je pořádáno jako mezinárodní soutěž, mohou se přihlásit nejen čeští zájemci o řešení šachových úloh, ale očekáváme i účast šachových řešitelů ze zahraničí. Vyhodnocuje se nejen celkové pořadí řešitelů, ale také pořadí juniorů do 23 let, seniorů a žen.

Odkaz na podrobnější informace o mistrovství:
http://problem64.beda.cz/mmcr2023/info.htm

Srdečně zveme všechny zájemce o řešení skladeb, přijďte si zasoutěžit!

Ing. Milan Petras