Losovací schůze se uskuteční v Českých Budějovicích v tenis klubu 4 dvory 19.9 úterý od 19 hodin. Vaše soupisky a hostovačky posílejte nejdéle do 18.9 do 18 hodin! Rozdělení do skupiny zde. Martin Hejda