Složení komise STK

Milan Durchan Předseda durchan@umbr.cas.cz 608713742 Slávia České Budějovice
Martin Hejda Člen m.hejda@seznam.cz 724026797 QCC České Budějovice
Josef Mesíček Člen mesicekj@volny.cz 603570216 Slávia České Budějovice
Na základě jednání komisí STK a KM a podpory VV JčŠS Vám zasíláme:
Základní hlavní informace k rozpisu soutěží

1) Veškerá komunikace je elektronická - tj. hromadná přihláška oddílů do soutěží 1., 2. a 3. divize, soupisky družstev, povolené hostování, požadavky na řízený los, fakturace startovného.

2)  Přihlášky do všech divizí jsou do 31. srpna 2020!!! Platí včetně 3. divize. Posílají se M. Hejdovi a v kopii M. Durchanovi (ke stažení přihláška)

3) Seznam přihlášených družstev bude zveřejněn do 5. září 2020 včetně, i kdo jakou skupinu bude mít na starost.

4Poplatek za startovné se neposílá s přihláškou. Budou oddílům vystavené faktury v říjnu 2020 se splatností do konce  října 2020, včetně pokut a slev. Pozor na pozdní zaplacení.

5Soupisky se musí zaslat elektronicky včetně náležitostí dané Rozpisem do 11. září 2020 na mail příslušného vedoucího skupiny a v kopii M. Hejdovi. Včetně povinných údajů. (ke stažení Soupiska)

6) Losovací schůzka STK bude 12. září 2020 - není povinná pro oddíly (ke stažení los nadstavby)

7) Počet družstev v 3. divizi je max. 10 družstev ve skupině.

8) Hlášení výsledků - mailem nebo ofoceným zápisem mobilem.

Za VV JčŠS rozesíláno na předsedy oddílů (dle databáze ŠSČR)  + 1-2 kontakty