Jihočeský šachový svaz obdržel v roce 2022 dotaci 210.000,-Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, v I. výzvě pro rok 2022. Tyto prostředky byly využity především na práci trenérů při vícedenních soustředění mládežnických center v Jihočeském kraji a dále na nákup šachového materiálu, literatury a výukového software. Tímto Jihočeskému kraji děkujeme za podporu naší práce s mládeží.

Komise mládeže Jihočeského šachového svazu.