Stálé podkladové materiály

Stálé podkladové materiály

Jednací a volební řád

Plná moc

1. Pozvánka na konferenci

2. Jednací řád online konference

3. Počty delegátů

4. Zpráva předsedy KM pro konferenci

5. Zpráva o dotacích

6. Zpráva revizní komise

7. Hospodaření

8. Zpráva o činnosti VV (únor 2021-únor 2022)

9. Usnesení konference

10. Zápis z konference