Stálé podkladové materiály

Stálé podkladové materiály

Jednací a volební řád

Plná moc

  1. Záměr svolání konference
  2. Pozvánka
  3. Počty delegátů
  4. Zpráva o činnosti VV
  5. Hospodaření
  6. Zpráva o činnosti KM
  7. Zpráva o dotacích
  8. Zpráva o činnosti KR
  9. Usnesení z konference 
  10. Zápis z konference