Soutěže družstev - dospělí

 

Krajské soutěže Ligy

Adresáře jednotlivých krajských soutěží i úvodní zpravodaj (viz odkaz na chess.cz) jsou k dispozici v souborech v rámci detailu soutěže.

Historie

Na základě Opatření ministra zdravotnictví č.14601/2021.28/MIN/KAN a rozhodnutí VV ŠSČR z 23.11.2021 vydává VV JŠS jako řídící orgán krajských soutěží toto rozhodnutí ohledně krajských divizí

K utkání družstev smí nastoupit:

 1. Očkovaní šachisté.
 2. Šachisté po prodělání covidu (do 180 dní po prodělání).
 3. Šachisté s negativním PCR testem (platnost 7 dní – platí pro sport), pokud
 4. Je jim méně než 18 let.
 5. Nemohou být očkováni kvůli kontraindikaci
 6. Pokud neuplynulo 14 dní od dokončení očkování dle očkovacího schématu
 7. Šachisté do 12 let.

Za dodržení těchto podmínek odpovídá domácí tým (pořadatel). Uvedené podmínky platí i pro ostatní zúčastněné osoby. Opatření zakazuje vstup i lidem vykazujícím evidentně klinické příznaky onemocnění Covid. Vzhledem k tomu, že na naší úrovni nejsou tak kvalifikovaní odborníci k posouzení, bude v případě sporu o tomto stavu napsáno v zápise. Dále není povolen vstup osobám, které jsou v karanténě.

Ostatní:

 • Za kontumace se neudělují pokuty.
 • Za nenastoupení hráče základní sestavy ke 2 zápasům v sezóně se neudělují pokuty.
 • Jestliže nastoupí k utkání šachista, který prohlásí, že podmínky k zápasu splňuje, ale potvrzení si zapomněl, musí toto potvrzení zaslat do 24 hodin vedoucímu soutěže a kapitánovi soupeře. Pokud tak neučiní, je jeho partie a partie všech za ním kontumovány ve prospěch soupeře.
 • Doporučuje se zajistit rozumné větrání hrací místnosti.
 • O přeložení zápasu musí kapitán týmu požádat kapitána soupeře a vedoucího soutěže předem nejpozději v pátek do 12 hod. Ideální je oznámit vedoucímu soutěže dohodu obou kapitánů.
 • Pokud se kapitáni na termínu nedohodnou, stanoví termín v rámci možností vedoucí soutěže na základě aktuální epidemiologické situace a ochotě týmů nastoupit k utkání.